gaydeepfile.com

Hälleskogsbrännan

andreas hirte binaere option Hälleskogsbrännan är ett naturreservat som omfattar större delen i Svartådalen av det avbrända området vid den stora Skogsbranden i Västmanland 2014. Hälleskogsbrännan Svartådalen Svartån

Naturreservatet bildades 2015 och omfattar en area på cirka 6 420 ha.

Efter en skogsbrand uppstår en speciell miljö där ett stort antal mycket ovanliga och hotade arter trivs. Länsstyrelsen har avsatt ett stort område som naturreservat för att följa utvecklingen från den brända marken med att växter och djur återvänder och skogen återhämtar sig. Man vill även göra området tillgängligt för besökare.

En väg finns öppen genom området med en kombinerad rastplats och informationscentral vid Grävlingberget ungefär i mitten av området. Den södra infarten är från länsväg U 668 strax norr om Gammelby (öster om Virsbo). Den norra infarten är från länsväg 256 vid Hörnsjöfors. Vid Seglingsberg finns möjlighet att nå den södra delen av reservatet och naturreservatet Fermansbo urskog. Övriga vägar är avstängda.

Forskning och inventering av djur- och växtliv inom området har påbörjats. Det finns bland annat obemannade kameror som tar kort på djur som rör sig i närheten.

Naturreservatet ligger övervägande i Sala och Surahammars kommuner, men har även en mindre del i Fagersta kommun.


viagra mängd Mer info och boka guidade turer >>

signal binary option Följ oss på FaceBook >>