nideo.tv

Om Visit Svartådalen

Utsikt över Svartådalen från Nisses Matssons torn

Visit Svartådalen är en gemensam försäljnings- och bokningsplattform som är en del av Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening.

Svartådalens Bygdeutveckling
har bedrivit utvecklingsarbete i bygden under drygt 10 års tid.

Det startades när bygdens service försämrades, skolor hotades med nedläggning och bönderna såg den ålagda naturvården som ett stort problem. Idag har vi återskapat service, vi värnar om bygdens skolor, vi ser våtmarken som en verklig resurs. Naturvården sker nu mer i samförstånd mellan bönder och myndigheter.

För 10 år sedan saknades organiserat utvecklingsarbete, infrastruktur och entreprenörer inom besöksnäringen och det saknades framtidstro inom de gröna näringarna.

Nu bedriver vi ett organiserat arbete med bygdens gemensamma utveckling, en besöksnäring som stadigt växer och de gröna näringarna utvecklas både inom basen jord och skog men även med nya områden som turism och energi.

Inför framtiden behöver vi börja investera i gemensamma resurser som trygghets- och ungdomsboenden. Vi arbetar för nya servicefunktioner som matställen, bredband och tankmöjligheter för förnyelsebara drivmedel. Vi vill satsa på att stötta och stimulera de gröna näringarnas utveckling inom förnyelsebar energi.

Kort sagt; Svartådalen-, Fläckebo-, och Västerfärnebo socknar i Västmanland, är en levande landsbygd med oanade möjligheter.

Kontakt:
Telefon: 0224-74 00 11
E-post:

Öppettider:
Måndag till fredag kl 09:15 till kl 14:15.
Öppettider under sommar: måndag till fredag kl 10:00 till kl 14:00.

Följ och gilla oss på FaceBook >>

Mer info om
Svartådalens Bygdeutveckling, varsågod >> klicka här <<

Varmt Välkommen!